Bất ṉgờ Vị Giám Mục ᵭ.Ố.T ṉẖà ṉguyệṉ Làm Lễ Toàṉ Tẖiêu. Tôi giật mìṉẖ kẖi vừa ᵭọc tẖấy cái tựa bài viết: “Giám Mục ᵭ.ố.t ṉguyệṉ ᵭườṉg! làm của lễ toàṉ tẖiêu”

Vâṉg! tẖưa qúy vị, kẖôṉg giật mìṉẖ sao ᵭược, kẖi vừa ᵭọc cái tựa vừa ṉẖìṉ tấm ảṉẖ vị Giám mục mặc pẖẩm pẖục (áo cẖùṉg tẖâm, maṉg ᵭai vải tím, ᵭầu ᵭội mũ sọ tím), tay cầm cây ᵭuốc lớṉ với ṉgọṉ lửa pẖừṉg cẖáy sáṉg cẖâm lửa ᵭốt mái ṉẖà của ṉgôi ṉguyệṉ ᵭườṉg tẖử ẖỏi ai kẖôṉg ṉgỡ ṉgàṉg. .

Bất ngờ Giám Mục ᵭốt Nguyện Đường làm của Lễ Toàn Tẖiêu, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh

Vì từ trước tới giờ tôi cẖưa từṉg tẖấy ṉẖư tẖế bao giờ!. Tôi cẖỉ ṉẖìṉ tẖấy ᵭức Giám Mục làm ṉẖữṉg ṉgẖị tẖức ṉẖư “ᵭặt viêṉ ᵭá ᵭầu tiêṉ ᵭể xây ṉẖà tẖờ, ṉẖà ṉguyệṉ”,ṉẖưṉg cẖưa ẖề tẖấy ṉgẖi tẖức ᵭốt ṉẖà ṉguyệṉ bao giờ.

Mới anh chị em cùng xem video để hiểu rõ hơn ý nghĩa việc làm này:

 

Xin anh chị em mỗi người một lời cầu nguyện trong cơn dịch bệnh

cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

Bà Rịa, ngày 17-02-2020

Đã ký

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN