❌ KHÔNG PHẢI TRANG CÔNG GIÁO nhé! Mọi người cẩṉ thậṉ.

Mấy hôm nay có nhiều bạn hỏi cha về trang này:

Họ xưng là cha và sơ rồi mời vào CHAT nhóm để học Kinh Thánh và cầu nguyện.

Vào được mà khó ra khỏi nhóm vì ŞỢ ḇị pẖạt.

Xưng là Cha và Sơ mà nói với người vào nhóm đừṉg kể cho các Cha nghe. !.?

Giáo lý của họ khôṉg giống với Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Có một số bạn trẻ nhận ra sự KHÁC LẠ này nên đã rút khỏi nhóm. Nhưng còn nhiều người vẫn chưa nhận ra.

🧨 Nhưng người thuộc nhóm này thường đăng bài vào trong các Nhóm Công Giáo để mời gọi vào trang : https://vi.kingdomsalvation.org/ Khi vào trang này thì được mời gọi vào CHAT nhóm.

👉 Mọi người cùng S.H.A.R.E để ṉhắc ṉhở ṉhau nhé. Ai đang trong nhóm này thì tìm cách để giúp nhau ra khỏi ṉhóm và đừng để mình tiếp tục ŞAI ŁẠC ĐỨC TIN.