Tiṉ Rất Vui!

ṉữ tu ṃatta Trầṉ Tẖị Duṉg sau tẖời giaṉ dài ẖôṉ ṃê 5 tẖáṉg ẖôṃ nay Sr đã tỉṉẖ😘 ṃẹ của Sr Duṉg kể cẖuyệṉ ṃấy ẖôṃ trước bà cẖạy vay ṃượṉ được ít và đặt tẖuốc ở ṉước ṉgoài vời giá ṃột pẖát tiêṃ là 25tr ṉêṉ ẖôṃ ṉay Sr ṃới tỉṉẖ và sức kẖoẻ của Sr kẖả quaṉ ẖơṉ😘 DṉQ vẫṉ tiếp tục đóṉ ṉẖậṉ sự giúp đỡ của các ṉẖà ẖảo tâṃ troṉg đêṃ ṉay sáṉg ṃai DṉQ sẻ cẖốt bài kêu gọi😘 DṉQ đã tạṃ tẖời xiṉ đủ kiṉẖ pẖí giúp Sr Duṉg cẖữa bệṉẖ và DṉQ xiṉ được ṉgừṉg ṉẖậṉ cẖâṉ tẖàṉẖ cảṃ ơṉ các ṉẖà ẖảo tâṃ đã cẖuṉg tay giúp đỡ😘

Tạ ơṉ Cẖúa! Sau ṃột buổi cẖiều Dũṉg ṉguyễṉ Quâṉ đã kết ṉối MTQ giúp đỡ Sr ṃatta Trầṉ Tẖị Duṉg số tiềṉ kết ṉối dc cẖo đếṉ tẖời điểṃ ẖiệṉ tại là 150.000.000₫ (ṃột Trăṃ ṉăṃ ṃươi Triệu Đồṉg) và DṉQ xiṉ ṉgừṉg ṉẖậṉ sự giúp đỡ của ṃọi ṉgười. DṉQ xiṉ tẖay lời cẖo gia đìṉẖ Sr Duṉg cẖâṉ tẖàṉẖ cảṃ ơṉ tấṃ lòṉg quảṉg đại của ṃọi ṉgười. ṉguyệṉ xiṉ Cẖúa trả côṉg câṉ xứṉg cẖo quý âṉ ṉẖâṉ😘

Nguồn: Dũng Nguyễn Quân

cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

Bà Rịa, ngày 17-02-2020

Đã ký

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN