Xin chúc mừng Cha Giuse Vũ Hải Đăng vừa được thăng cấp thiếu tá không quân Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7 vừa qua.

Quý vị khán thính giả có lẽ không xa lạ với ngài vì ngài phụ trách thuyết giảng trong chương trình Suy Niệm Tin Mừng Hàng Ngày.

Cha Giuse Vũ Hải Đăng sinh ngày 15 tháng 05, 1964 tại Qui Nhơn.

Ngài đến Hoa Kỳ năm 1990. Năm sau đó, ngài gia nhập Chủng Viện.

Cha Giuse Vũ Hải Đăng đã theo học tại Đại học Seton Hall, đạt được bằng Cử Nhân Âm Nhạc và Triết Lý vào năm 1996.

Ngài cũng có Cao Học Thần Học vào năm 2002 tại Đại Chủng Viện Notre Dame.

Năm 2002, ngài tuyên khấn trong Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ và được truyền chức linh mục

Cha Giuse Vũ Hải Đăng cũng từng theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Acquinas, hay còn gọi là trường Angelicum ở Rôma và lấy bằng Thạc Sĩ Thần Học tại đây vào năm 2015.

Ngài cũng có thời gian học Kinh Thánh ở Thánh Địa Giêrusalem.

Ngài cũng là một Nghệ sĩ Dương Cầm và sáng tác nhạc

Cha Giuse Vũ Hải Đăng đã hoạt động mục vụ tại Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á ở Portland, Oregon, Giáo Xứ St. Rose ở Longview, St. Catherine ở Cathlamet, Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Kelso, và St. Mary ở Castle Rock.

Ngài cũng từng đảm trách các chức vụ quan trọng như Giám Đốc Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa, Bề Trên phụ trách Miền Tây Bắc của Tu Đoàn Nhà Chúa; Giám Đốc Tu Viện Thánh Giá ở Washougal, và Giám Đốc Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa.

Xin chúc mừng Cha và xin Chúa ban cho Cha nhiều hồng ân để chu toàn tốt đẹp sứ vụ Người đã ủy thác cho Cha.

​​LINH MỤC GIUSE PHÊRÔ VŨ HẢI ĐĂNG

Họ và Tên: Joseph Vũ Hải Đăng

Ngày Sinh: Ngày 15 tháng 05 1964.

Nơi Sinh: Qui Nhơn, Việt Nam. Đến Mỹ năm 1990.

Ngày Nhập Chủng Viện:

Đi tu năm 1991.

Khấn dòng năm 2002.

Bằng Cấp:

Đại học Seton Hall – Cử Nhân Âm Nhạc và Triết Lý, 1996.

Đại Chủng Viện Notre Dame – Cao Học Thần Học, 2002.

Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ – Truyền chức linh mục, 2002.

Trường Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Acquinas (Angelicum), Roma – Thạc Sĩ Thần Học, 2015.
Có thời gian học Kinh Thánh ở Jerusalem

Nghệ sĩ Dương Cầm (Piano) và sáng tác nhạc

Công Tác Mục Vụ:

2002 – 2004 Cha Phó thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans.

2004 – 2009 Cha Phó và Quản Nhiệm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang & Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á ở Portland, Oregon.

2009 – 2012 Giám Đốc Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa.

2012 – 2015 Du học ở Jerusalem và Roma.

2015 – 2016 Cha Phó Giáo Xứ St. Rose ở Longview, St. Catherine ở Cathlamet, Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Kelso, và St. Mary ở Castle Rock, WA.

2016 – 2019 Bề Trên phụ trách Miền Tây Bắc; Giám Đốc Tu Viện Thánh Giá ở Washougal, WA. và Giám Đốc Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa.

Admin